top of page

Poetry

"Utvandrad med pass till världen"

Published in SWEA New York Magazine

December 2022

"Midsommarsång"

Published in SWEA New York Magazine

June 2021

Published in Mitt i Stockholm

June 19 2021

"Retreat of the Rich"

Published on Instagram and Facebook

January 23 2021

"Ett ljus till dig som ensam är"

Published in SWEA New York Magazine

December 2021

"Orosmoln" ("Worry Clouds")

Published in Mitt i Stockholm: Mitt i Vasastan

September 22 2020

"Ett Brev Hem"

Published in SWEA New York Magazine

June 2020

"Du lämnade mig ett träd"

Published in Mitt I Stockholm: Mitt i Södermalm

October 30 2018

"Vi borde dela med oss av kärleksord"

Published in Metro Sweden: Metro Stockholm, Metro Gothenburg, Metro Malmö

September 17 2018

När videungen viskade vår

Published by The Swedish Breast Cancer Association

November 28 2018

Min son blev till himmelsdun

Published in Språktidningen

Issue 3, 2018

Kärt barn har många namn

Published in Allers

Issue 16, 2017

De obarmhärtiga” (“The Unmerciful”)

Published in BON Magazine

Issue 28, 2005

bottom of page